Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3/12/2016)

Η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε το 1992 με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, με σκοπό την προώθηση δράσεων που θα επισημάνουν αφ’ ενός τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ΑμεΑ και θα ευαισθητοποιήσουν αφ’ ετέρου το σύνολο της κοινωνίας σε θέματα σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της προώθησης της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, προσκαλέσαμε τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά του ειδικού Δημοτικού σχολείου Αγίου Θαλλελαίου να έρθουν στο σχολείο μας, ώστε να γνωριστούμε, να συνεργαστούμε και να παίξουμε όλοι μαζί.
Σκοπός μας ήταν:
·         Να δείξουμε στους μαθητές/τριες μας ότι τα σωματικά τους χαρακτηριστικά που διαφέρουν από τα δικά μας, έχουν σημαντική αξία και πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.
·         Να εκθέσουμε τα παιδιά στη διαφορετικότητα των άλλων έτσι ώστε να μάθουν να εκτιμούν και τη δική τους διαφορετικότητα, χωρίς να θεωρούν ότι μειονεκτούν ή υστερούν απέναντι στους άλλους.
·         Να βοηθήσουμε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων είναι πολυδιάστατες κι όχι επιφανειακές ή μονοσήμαντες.
·         Να μάθουμε στα παιδιά να αντιμετωπίζουν με σεβασμό τους ανθρώπους και να προσπαθούν να τους γνωρίσουν ως ξεχωριστά άτομα.
·         Να εμπλουτίσουμε τη ζωή τους με νέες εμπειρίες και αντιλήψεις που διευρύνουν τον ορίζοντα της σκέψης τους.
·         Να μάθουμε στα παιδιά να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία συνεργασίας και επαφής με άτομα διαφορετικού φύλου, εθνικότητας, χρώματος, ηλικίας, σωματικής διάπλασης και ικανότητας.
Μόνο μέσα από τη σωστή προετοιμασία, την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών θα μπορέσει να δημιουργηθεί ένα κλίμα αποδοχής, συνεργασίας και συνύπαρξης με αυτά τα άτομα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου