Τρίτη 2 Ιουλίου 2019

"Φύση Χωρίς Σκουπίδια"

Παρατίθεται υλικό από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα "Φύση Χωρίς Σκουπίδια" που υλοποίησαν όλες οι τάξεις του σχολείου μας τα δύο τελευταία διδακτικά έτη (2017/18 & 2018/19).

Επίσκεψη στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Νάξου:


                       
Επίσκεψη στη Μονάδα Ανάκτησης Μη Επικίνδυνων Υλικών Νάξου:


 Επίσκεψη στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Νάξου:


Καθαρισμός προαυλίου του σχολείου μας και φύτευση δέντρων και φραουλιών:

                        
Αφισοκόλληση (Γ' - Δ'):


Σκουπιδο...μαζέματα (Ε' - ΣΤ'):


 Έντυπα & Ζωγραφιές:

Συμπλήρωση ερωτηματολογίων με θέμα τα απορρίμματα:Τραγούδι για την Ανακύκλωση με τίτλο "Φύση Χωρίς Σκουπίδια" (Ε' - ΣΤ'):
Καλοκαιρινή γιορτή:(Α' - Β')
(Γ' - Δ')


 (Ε' - ΣΤ')


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου